KOSGEB Nedir ve Kimler Faydalanabilir?

Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, adı üstünde girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı…

Read more

KOBİ’lerde İnovasyon

İnovasyon bir başka deyimi ile yenileşim, günümüz iş dünyasının sadece bir gelişim ekseninden öte sürdürülebilirliği için önem taşıyan bir ihtiyaç haline gelmiştir. İnovasyon yapamayan, “yenilikçi” ve “yıkıcı” ürün ve servisler…

Read more

Kobi Nedir?

Banka reklamlarında sıkça duyarız: “… Bankası KOBİ’lerin yanında”, “KOBİ dostu … Bankası”, “KOBİ’ler bizim işimiz” gibi. Bu örneklerden herkesin kafasında canlanmıştır. Sadece bankalar değil, birçok devlet kurumu da KOBİ destek…

Read more