Yıllık 250 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 250.000.000 TL’yi aşmayan, kendi içinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletme şeklinde üç sınıfa ayrılan ticari birimlerdir.

Kar elde etmek amaçlı ticari sorumluluk ve riskleri üstlenerek belirli sermaye karşılığında işletmesini kuran iş sahiplerine denir.

KOSGEB tarafından girişimciler; geleneksel, düşük, orta ve yüksek teknoloji olmak üzere işletme nace kodu üzerinden belirlenen tanım doğrultusunda derecelendirilir.

Öncelikle sektörünüz ve desteklenen sektörler arasındaki yukarda bahsedilen hizmet ve teknoloji sınıflandırmasına göre işletmeniz kurulmadan önce Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamış olmanız gerekir. İşletmesini kurduktan sonra girişimci sertifikasına sahip olunması durumunda bu destekten faydalanamazsınız.

KOSGEB ve diğer ilgili diğer kurumlar aracılığıyla hibe, faizsiz kredi veya geri ödemeli kredilerden faydalanabileceğiniz birçok destek mevcuttur. Gerek ihracat ve yeni pazar arayışı, gerek kapasite arttırılmasına yönelik makine- teçhizat alımı, ülke sınırları içerisinde yayılım göstermemiş teknolojik ürün ve yenilik sunmak, reklam tanıtım, belgelendirme, nitelikli personel istihdamı, yurtiçi ve yurt dışı fuarlar gibi işletmenize rekabet avantajı sağlayacak çeşitli desteklerden veya bunların tamamından faydalanabilirsiniz.

Firmanızın mevcut ihtiyaçları doğrultusunda uzman ekibimiz tarafından detaylı şekilde analiz edilerek sunulan yol haritalarıyla her iki şekilde de başvuruya açık desteklerden faydalanabilirsiniz.

İşletmenizin ürün veya hizmet sunumunda aracı, yalnızca satış, üretim, üretim ve satış şeklinde öne çıkan ticari faaliyeti ne ise her biri için faydalanabileceğiniz destekler de farklıdır.

Hayır. Örneğin girişimcilik için aranan ön koşul olan işletmenin açılışı öncesi Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamış kobiler hemen başvuru yapılabilse de, kimi destekler için mali yıl takvimi esasında Kurumlar Beyannamesi’nin oluşmuş olması şartı aranır.

Anka Kobi ailesi olarak firmanızın analizi yapıldıktan sonra faydalanabileceğiniz tüm destekler hakkında size detaylı bir sunum yapılır. Bu süreçte işletmenize katmak istediğiniz değer, orta ve uzun vadeli firma hedeflerinizin yanı sıra mevcut işletmenizin mali durumu da değerlendirmeye tabii tutulur.

Danışmanlık hizmeti olarak, yönlendirme, sistem kaydınızı yapılması, kobi iseniz kobi kaydınız veya büyük ölçekli işletmeler için ilgili destek talebinde bulunulacak kurumun veri tabanına kaydınız, proje hazırlama, proje süreçlerinin yönetilmesi, ödeme talep formları ve ara faaliyet raporlarının hazırlanması, projenin sonlandırılması, tam donanımlı kurumsal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Detaylı bilgi için, iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.